język polski jazyk český

Kolejowa Toplista Kolejowa Toplista
Kupię rozkłady SRJP

Hurtownia Artykułów Ściernych
Wyszukiwarka
Wykaz linii kolejowych PKP
Wykaz linii kolejowych PMP-PW
Tunele kolejowe w Polsce
Kolejowe przejścia graniczne
Wykaz linii kolejowych SŽDC
Tunele kolejowe w Czechach
Spis Kolei • Seznam Společností
Ograniczenia w ruchu kolejowym w Czechach
Kalendarz
Dziś jest 23 stycznia 2017 roku
Otwarcie ruchu
1937 Sierpc - Miejsce Historyczne 27 (PKP) [zastąpienie kolei wąskotorowej i zmiana przebiegu części linii normalnotorowej]
Elektryfikacja
1993 Nezamyslice - Olomouc hlavní nádraží (ČD) [3000Vss]


Historia Linii Kolejowych - Baza Danych

Historie Železničních Tratí - Databáze
Wyszukiwarka posterunków ruchu

Lista linii kolejowych w Polsce


Lista linii kolejowych w Czechach


Lista linii kolejowych poza Polską i Czechami

Wykaz linii kolejowych PKPWykaz linii kolejowych PMP-PWWykaz linii kolejowych SŽDC

Zasady numeracji linii kolejowych w Polsce

Dla co bardziej wytrwałych poszukiwaczy setek niezliczonych linii na naszej stronie, publikujemy poniżej zasady numeracji wszelkich odcinków linii kolejowych, łącznic i torów łączących, którym po dziś dzień nikt żadnego numeru nie nadał, co było spowodowane likwidacją tych odcinków przed wprowadzeniem wykazu linii D29, wykazu w którym zasady numeracji też nie są do końca jasne i chętnie byśmy porozmawiali sobie z osobą, która obowiązujące numery wymyśliła, co weszło wszystkim w krew tak bardzo, że dziś traktuje się je jako oczywistość nie do podważenia. Zasady numeracji linii dotychczas nienumerowanych powstały po wielotygodniowych przemyśleniach dwóch najbardziej zakręconych na tym punkcie facetów. Ale jeśli ktoś ma jakieś uwagi, prosimy je zgłaszać redakcji atlasu kolejowego, czyli nam! Zasady są dość proste.
Każdy nienumerowany dotychczas odcinek kolejowy normalnotorowy, otrzymuje numer trzycyfrowy wraz z literą dodatkową na końcu. Numer ten dla uszanowania pracy osoby, która stworzyła wykaz D29, pochodzi od linii, która posiada już numer w tym wykazie, a przy której znajduje się km 0.000 lub inny początek linii nienumerowanej. Kolejność liter dodatkowych jest zdeterminowana kolejnością odchodzenia linii nienumerowanych od linii numerowanej, czyli np. pierwsza linia dotychczas nienumerowana odchodząca od linii 273, otrzymuje numer 273a i dalej zgodnie ze wzrostem kilometrażu 273b, 273c itd. Jeśli linia kolejowa nienumerowana nie ma początku przy żadnej linii kolejowej numerowanej, czyli np. zaczynała się za granicą (np. Bad Freienwalde – Cedynia) lub bierze początek na stacji niepołączonej w żaden sposób z siecią kolejową – otrzymuje numer najbliżej przebiegającej linii kolejowej, z dodatkiem liter z końca alfabetu. Czyli linia Granica Państwa – Świnoujście – Granica Państwa zlikwidowana w 1945 roku, na której częściowym śladzie odbudowano tor do nowego przystanku Świnoujście Centrum – otrzymuje numer 401z. Wszelkie odcinki końcowe linii numerowanych, które z różnych względów nie otrzymały numerów, otrzymują taki sam numer jak w wykazie D29, a więc stają się niejako przedłużeniem linii właściwej. Przykładem niech będzie linia Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój, która otrzymuje brzmienie Kłodzko Nowe – Słone Kłodzkie, czy linia Ząbkowice Śląskie – Bielawa Zachodnia, która otrzymuje brzmienie Ząbkowice Śląskie – Dzierżoniów Śląski, gdyż taki był jej ostatni kilometraż. Jednak odcinek Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów Śląski już nie istniał, gdy nadawano numer pozostałej części linii. Linie nienumerowane odchodzące od linii nienumerowanych, otrzymują kolejną literę alfabetu i tak do skutku. Łącznice i tory łączące, które będą wymagały ponumerowania z oczywistych względów, dostają numery według takich samych zasad. Linie kolejowe, którym PKP lub PLK nadały numer wcześniej przypisany innej linii kolejowej, otrzymują numer historyczny, gdyż podstawą wykazu linii kolejowych na naszej stronie jest instrukcja D29 z 1985 roku, czyli ta pierwsza z pierwszych, w której ujęto użytkowaną dziś numerację. A numer użyty ponownie otrzymuje wyróżnik literowy. Przykładem niech będzie linia nr 250 Kisielice – Biskupiec Pomorski Miasto, której numer przeszedł na linię Gdańsk Główny (a obecnie Gdańsk Śródmieście) – Rumia. Linia ta otrzymuje nr 250A. Przyjęto również zasadę, że wszelkie tory kolejowe biegnące do wojskowych przepraw rezerwowych oraz portów rzecznych otrzymują swój numer. Numer dostają też wszelkie bocznice, które kończą się lub kończyły stacją zakładową, posiadającą zdolność zapowiadania pociągów ze stacją PKP. Koleje przemysłowe obowiązuje taka sama zasada. Jedynie linie kolei piaskowych otrzymują dużą literę P przed numerem, który już dostały onegdaj od PMP-PW. Podobne zasady obowiązują przy numeracji linii wąskotorowych. Jednak, że liniom tym nie nadano, żadnych oficjalnych numerów, którymi by się szeroko posługiwano (otrzymały tylko numery potrzebne dla spraw geodezyjnych), to zasady nadania numerów głównych przyjmuje się w sposób łatwo pojmowalny. Wszelkie numery linii wąskotorowych są czterocyfrowe. Pierwsza cyfra oznacza oficjalny numer DOKP, czyli dawnych Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych. Są to cyfry od 1 do 8. Pod uwagę bierze się tu ostatnią dyrekcję, która odpowiadała za daną kolej wąskotorową. Wyjątku nie stanowi również Bogatyńska Kolej Dojazdowa, która wprawdzie po likwidacji Zarządu Kolei Dojazdowych we Wrocławiu przeszła pod odpowiednie struktury kolei normalnotorowej, co oznacza, że np. jej parowozy naprawiono w lokomotywowni Węgliniec a nie w Krośniewicach. Kolejne trzy cyfry to numer porządkowy kolei, a ich kolejność jest przyporządkowana odległości kolejowej stacji stycznej od głównej stacji w mieście, w którym znajdowała się siedziba DOKP. Główne linie wąskotorowe otrzymują wiec np. numery 5001, 5002, 5003 itd. Linie odchodzące od tych głównych linii tak samo. Wszystko za kolejnością. W przypadku węzła, w którym km 0.000 jest przypisany dwóm i więcej liniom, kolejność dyktują litery alfabetu, na które zaczynają się nazwy stacji końcowej. Wszelkie linie boczne, krótsze i inne mniejszego znaczenia otrzymują dodatkowe litery. Wyjątkiem są tylko Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, które otrzymały numerację taką samą jaką posiadały w służbowym rozkładzie jady PKP z wyprzedzającą je cyfrą 4. Wszelkie inne linie wąskotorowe, które zostaną odkryte w różnej dokumentacji dostaną kolejny wolny numer lub literę, jeśli odchodziły od linii już posiadającej swój numer. Przemysłowe sieci kolei wąskotorowych, jeśli tylko posiadały kilometraż, również dostaną kolejne wolne numery w danej dyrekcji.
I jeszcze jedno: wszelkie linie w atlasie otrzymują kilometraż, który posiadają obecnie lub ostatni istniejący na danym odcinku. Wyjątek stanowią linie, na których PKP zrobiły taki burdel z kilometrażem, że głowa mała. Przykładem niech tu będzie dawna linia kolejki Sowiogórskiej, która po wojnie otrzymała kilometraż biegnący ze stacji Kondratowice do stacji Radków mimo iż odcinek Srebrna Góra – Wolibórz nie istniał w 1945 roku. W późniejszym okresie linia ta miała swój początek (od km 0.000) na stacji Wolibórz, później Dzikowiec Kłodzki a dziś jest to stacja Nowa Ruda Słupiec. Linii tej nadaliśmy numer 327, nazwę Srebrna Góra – Radków i kilometraż biegnący właśnie od stacji Kondratowice, jako ostatni kilometraż PKP dla całego odcinka. Przy okazji warto jeszcze wspomnieć, że wszelkie dawne odcinki powstałe na skutek przełożeń linii kolejowych w nowe miejsce otrzymują numer linii właściwej i tak samo wyróżnik literowy.


Punktów zarejestrowanych w bazie: 13101, punktów z dokumentacją foto: 1617


Ostatnio modyfikowane punkty sieci kolejowej:

  NazwaRegionKrajData modyfikacji  
  Míkovice zastávka (po)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 01:12 
  Kralupy gymnasium (po)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 01:11 
  Kralupy nad Vltavou předměstí (st)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 01:06 
  Kralupy nad Vltavou (st)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 01:05 
  Olovnice zastávka (po)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 00:51 
  Velká Bučina (po+ład)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 00:50 
  Velvary (po+ład)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 00:49 
  Lužec nad Vltavou (po+ład)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 00:44 
  Řevničov (st)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 00:40 
  Nové Strašecí (st)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 00:39 
  Rynholec (po)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 00:38 
  Stochov (st)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 00:38 
  Kačice (po+pe)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 00:36 
  Kamenné Žehrovice (st)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 00:35 
  Unhošť (st)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 00:33 
  Pavlov (po)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 00:32 
  Jeneč (st)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 00:32 
  Praha-Ruzyně (st)(Hlavní město Praha)2017.01.23 - 00:31 
  Praha-Liboc (po)(Hlavní město Praha)2017.01.23 - 00:30 
  Praha-Veleslavín (st)(Hlavní město Praha)2017.01.23 - 00:29 
  Praha-Dejvice (st)(Hlavní město Praha)2017.01.23 - 00:28 
  Praha-Bubny (st)(Hlavní město Praha)2017.01.23 - 00:27 
  Hostivice (st)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 00:21 
  Praha-Zličín (st)(Hlavní město Praha)2017.01.23 - 00:20 
  Praha-Stodůlky (po+mij)(Hlavní město Praha)2017.01.23 - 00:18 
  Praha-Cibulka (po)(Hlavní město Praha)2017.01.23 - 00:17 
  Praha-Jinonice (st)(Hlavní město Praha)2017.01.23 - 00:16 
  Praha-Konvářka (po)(Hlavní město Praha)2017.01.23 - 00:15 
  Praha-Hlubočepy zastávka (po)(Hlavní město Praha)2017.01.23 - 00:13 
  Praha-Smíchov (st)(Hlavní město Praha)2017.01.23 - 00:12 
  Trojany (po+ład)(Plzeňský kraj)2017.01.23 - 00:05 
  Kralovice u Rakovníka (po+ład)(Plzeňský kraj)2017.01.23 - 00:04 
  Kožlany (po)(Plzeňský kraj)2017.01.23 - 00:03 
  Čistá (po+ład)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 00:02 
  Všesulov (po)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 00:01 
  Zavidov (po+ład)(Středočeský kraj)2017.01.23 - 00:00 
  Příčina (po)(Středočeský kraj)2017.01.22 - 23:58 
  Lubná (po+ład)(Středočeský kraj)2017.01.22 - 23:57 
  Pastuchovice (po)(Plzeňský kraj)2017.01.22 - 23:55 
  Žihle (st)(Plzeňský kraj)2017.01.22 - 23:54 
  Potvorov (po)(Plzeňský kraj)2017.01.22 - 23:49 
  Libkovice (po)(Ústecký kraj)2017.01.22 - 23:45 
  Lubenec zastávka (po)(Ústecký kraj)2017.01.22 - 23:44 
  Lubenec (st)(Ústecký kraj)2017.01.22 - 23:44 
  Ležky (po)(Ústecký kraj)2017.01.22 - 23:43 
  Malměřice (po)(Ústecký kraj)2017.01.22 - 23:42 
  Blatno u Jesenice (st)(Ústecký kraj)2017.01.22 - 23:42 
  Krty (po)(Středočeský kraj)2017.01.22 - 23:41 
  Jesenice (st)(Středočeský kraj)2017.01.22 - 23:40 
  Kosobody (po)(Středočeský kraj)2017.01.22 - 23:39 
  Oráčov (po+ład)(Středočeský kraj)2017.01.22 - 23:38 
  Pšovlky (sth)(Středočeský kraj)2017.01.22 - 23:35 
  Senomaty (st)(Středočeský kraj)2017.01.22 - 23:32 
  Šanov (po)(Středočeský kraj)2017.01.22 - 23:32 
  Brná nad Labem (po)(Ústecký kraj)2017.01.22 - 12:27 
  Ústí nad Labem-Střekov lázně (po)(Ústecký kraj)2017.01.22 - 12:13 
  Ústí nad Labem západ (st)(Ústecký kraj)2017.01.22 - 10:55 
  Ústí nad Labem hlavní nádraží (st)(Ústecký kraj)2017.01.22 - 10:54 
  Chomutov (st)(Ústecký kraj)2017.01.22 - 10:54 
  Litoměřický (tunel)(Ústecký kraj)2017.01.22 - 10:15 
  Historické místo 72 (mh)(Ústecký kraj)2017.01.22 - 09:46 
  Litoměřice dolní nádraží (stt)(Ústecký kraj)2017.01.22 - 09:40 
  Historické místo Litoměřice město (po)(Ústecký kraj)2017.01.22 - 09:39 
  Výhybna Kamenolom (ład)(Ústecký kraj)2017.01.22 - 09:26 
  Ústí nad Labem-Střekov (st)(Ústecký kraj)2017.01.22 - 09:23 

ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.AtlasKolejowy.pl • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 3 (5632936 / 8022 / 1192 / 1337 / 4213.12)